С-РОСТОК
rostok
SINGENTA
Syngenta
Bayer
MONSANTO
Bejo
CLAUSE
clausw
Селекційно-генетичний інститут
SGI NZ NS
Інститут зрошувального землеробства
ТОВ "СП "Південна Аграрно-Експортна Компанія"
IRRIGATOR

Науковий парк Миколаївського національного аграрного університету «АГРОПЕРСПЕКТИВА»

Визначальною умовою створення Наукового парку Миколаївського національного аграрного університету «АГРОПЕРСПЕКТИВА» є розвиток науково-технічної та інноваційної діяльності, ефективне та раціональне використання наявного наукового потенціалу, матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень і їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках, на основі поєднання виробничих, наукових і комерційних інтересів.

Концепція діяльності Наукового парку спрямована на реалізацію Законів України «Про наукові парки», «Про вищу освіту», «Про інвестиційну діяльність», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про інноваційну діяльність», «Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій», інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють відносини в науково-технічній та інноваційній і інших сферах згідно з чинним законодавством України, Засновницького договору та Статуту про створення та діяльність Наукового парку.

Мета організації Наукового парку

- створення регіональної інноваційної системи трансферу технологій, що стимулює інноваційну діяльність і створює ринок високотехнологічних продуктів та капіталу в агропромисловій сфері економіки України;
- стимулювання інноваційної діяльності в Університеті, спрямованої на активізацію структурних змін в економіці Миколаївської області, а також підвищення матеріально-технічного та фінансового стану Університету і його співробітників в цілому шляхом ефективного і раціонального використання його наукового і кадрового потенціалу, матеріально-технічної бази тощо;
- створення сприятливих стартових умов для вчених, аспірантів і випускників Університету, які планують зайнятися підприємницькою діяльністю у сфері високих агротехнологій;
- створення сприятливого середовища для вже існуючих малих та середніх інноваційних компаній, зацікавлених у взаємовигідній співпраці з Університетом з метою використання наявного наукового потенціалу та матеріально-технічної бази для комерціалізації результатів наукових досліджень та їх впровадження на вітчизняному та закордонному ринках;
- підвищення надходжень до державного та місцевих бюджетів, прискорення інноваційного розвитку аграрної економіки України.

За результатами 2019 року Всеукраїнським галузево-аналітичним центром Науковий парк Миколаївського НАУ "АГРОПЕРСПЕКТИВА" визнано кращим підприємством галузі.