Напрями діяльності

Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок

Освоєння нових технологій отримання альтернативних видів палива

Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел

Розроблення та впровадження технологій адаптивного ґрунтоохоронного землеробства

Розроблення та впровадження технологій отримання високоякісної рослинницької продукції

Впровадження системи точного землеробства

Розроблення та впровадження Програми інноваційного розвитку насінництва

Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин

Методи прогнозу фітосанітарного стану агроценозів на базі використання сучасних інформаційних технологій – геоінформаційних систем для визначення доцільності застосування засобів захисту рослин

Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань тварин і засобів їх захисту

Технологічне оновлення виробництва продукції скотарства та свинарства

Розроблення та впровадження новітніх біотехнологій для рослинництва, тваринництва та ветеринарії

Застосування технологій раціонального надро- та землекористування

Впровадження прогресивних технологій водозабезпечення, водокористування та водовідведення

Застосування технологій зменшення шкідливих викидів та скидів

Розвиток технологій підтримки прийняття стратегічних рішень

Вирішення питань збалансованого розвитку сільських територій