Напрями діяльності

Створення інноваційно-інвестиційного полігону з трансферу сучасних технологій

Сортовипробування та вивчення адаптивних характеристик новітніх сортів і гибридів зернових та технічних культур в умовах Степу України

Освоєння нових технологій створення енергогенеруючих потужностей на основі когенераційних установок

Випробування нових розробок сільськогосподарської техніки вітчизнянного та зурубіжного виробництва на зрошуваних і богарних землях степової зони України

Освоєння нових технологій отримання та накопичення енергії з відновлюваних джерел

Розроблення та впровадження інноваційних, екологобезпечних елементів вирощування польових культур з використанням біо- та нанопрепаратів і рістрегулюючих речовин

Розроблення та впровадження сучасних технологій вирощування зернових і технічних культур з елементами біологізації в умовах Степу України

Впровадження системи точного землеробства

Розроблення та впровадження Програми інноваційного розвитку насінництва

Розроблення та впровадження технологій виробництва діагностикумів захворювань рослин

Методи прогнозу фітосанітарного стану агроценозів на базі використання сучасних інформаційних технологій – геоінформаційних систем для визначення доцільності застосування засобів захисту рослин

Застосування технологій раціонального надро- та землекористування

Впровадження прогресивних ощадних технологій зрошення польових культур

Вирішення питань збалансованого розвитку сільських територій